☰  MENU

Węzeł integracyjny Gołubie z trasami dojazdowymi

Inwestor: Gmina Stężyca, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Projekt: „Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie gminy Stężyca wraz z trasami dojazdowymi”
Lokalizacja: Gołubie, gmina Stężyca, województwo pomorskie
Termin realizacji: 02-11.2017

Next Budownictwo Item →Pomosty nad jeziorem Małym Żnińskim